A - Z | Od najnowszych | Od najstarszych

Urlop macierzyński (art. 180 i nast. ustawy z 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) jest szczególnym rodzajem urlopu, przysługującym pracownicy z tytułu urodzenia dziecka w okresie trwania stosunku pracy. Przysługuje on niezależnie od stażu pracy i od podstawy nawiązania stosunku pracy. Wyjątkowość urlopu macierzyńskiego polega…